Skip to content Skip to navigation

Israeli scout uniform

Israeli scout uniform

Israeli scout uniform

Photo: Wikimedia Commons/Wikimedia Commons