Skip to content Skip to navigation

Bertha Sanles

Bertha Sanles Portrait
Community Organizer

Bertha Sanles is the community organizer for AFSC Florida.